(Artikelnr: 9789053451984)

Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.

Band van den, A.P., E.H.P. Cordfunke (red).

Harde kaft met stofomslag. 0,89 kg. 254 pp. Rijk geïllustreerd. Matrijs 2001.

De wederopbouw van Nederland en het daarbij te verrichten grondverzet dreigde veel van ons archeologisch erfgoed te vernietigen.

Tegen die achtergrond werd in 1951 te Haarlem de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) opgericht. Deze vereniging van amateur-archeologen was het initiatief van een groepje gedreven liefhebbers die in samenwerking met de bevoegde instanties probeerden te redden van wat de bodem nog aan oudheden rijk kon zijn.

Tegenwoordig doet de AWN aan archeologische streekverkenningen en documentatie. Het echte veldwerk wordt nog door de afdelingen gepraktiseerd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:  € 19,95 € 15,00

Voorraad