(Artikelnr: 9789057991523)
Resultaten van het waardestellend onderzoek. Met een bijdrage van Piet Kleij. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Arent Vos

Stijve kaft, 112 pp. Full color, rijk geïllustreerd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 174.

In de wandelgangen wordt dit wrak wel het kanonnenwrak genoemd. Gespecialiseerde oorlogsschepen zoals de Mary Rose waren in de zestiende eeuw nog uitzonderingen. Oorlogsvloten werden meestal gevormd door handelsschepen al of niet gedwongen te huren van hun eigenaren en deze koopvaarders voor de gelegenheid aan te passen voor de oorlogvoering. Het bij Ritthem gevonden wrak is waarschijnlijk een voor oorlogvoering geschikt gemaakte koopvaarder. Door de toepassing van afsluitbare geschutpoorten omstreeks 1500 konden zwaardere kanonnen lager in het schip geplaatst worden die in staat waren om de romp van een vijandelijk schip te door boren om het tot zinken te brengen. Het vondstcomplex bij Ritthem bevat tenminste negen tot tien stukken geschut van zeer verschillende aard en kaliber die naast elkaar zijn gebruikt en goed zijn te dateren. Arent Vos heeft in dit rapport alle onderzoeksresultaten systematisch bijeengebracht en gepresenteerd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:  € 24,50 € 5,00

Voorraad