(Artikelnr: ISSN 18751067-3940)

Kampen uit de steentijd en nieuwetijds waterwerken. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en de daarop
volgende doorstart naar een archeologische opgraving of behoud in situ van een twintigtal vindplaatsen in het Reevediep, gemeente Kampen

RCA Geerts en A. Müller

Paperback, 356 pp.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 49,50

Voorraad